Kompetens och engagemang som ger resultat

Om byrån

Revisionsbyrån startades 2002 av mig, Annika Swedbjer som även driver företaget. Jag har arbetat i branschen sedan 1988 och blev godkänd revisor 1994. Jag har arbetat både på mindre och större revisionsbyråer och genomgår fortlöpande utbildning varje år.

Swedbjer Revision AB är medlem i FARSRS, Branchorganisationen för revisorer och rådgivare. Detta innebär t ex att min verksamhet blir kvalitetskontrollerad vart 5:e år av FARSRS med krav på löpande vidareutbildning.

Jag är medlem i SRF och är auktoriserad redovisningskonsult.

Jag är en liten revisionsbyrå med den lilla byråns personliga engagemang.

Kundkretsen består endast av företag och jag arbetar lokalt i Stockholm.

Välkommen till mig!

Aktuellt

FARs Allmänna villkor om rådgiviningstjänster

Läs mer här

FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Läs mer här

Skatteförändringar vid årsskiftet

läs mer i Nyhetsbrev nr 3-4 2017

Nya regler om penningtvätt och finansering av terrorism

Läs mer i Nyhetsbrev nr 2 2017

Anställdas utlägg i form av kvitton

Läs mer i Nyhetsbrev för banker nr 1 2017

Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!

Ändring av årsredovisningslagen inför 2016 och info om hur revisionsberättelsen påverkas av nya ställningstaganden

Vårt Nyhetsbrev Banker nr 2 2015 hjälper dig reda ut vad som gäller