Kompetens och engagemang som ger resultat

Om byrån

Revisionsbyrån startades 2002 av mig, Annika Swedbjer som även driver företaget. Jag har arbetat i branschen sedan 1988 och blev godkänd revisor 1994. Jag har arbetat både på mindre och större revisionsbyråer och genomgår fortlöpande utbildning varje år.

Swedbjer Revision AB är medlem i FARSRS, Branchorganisationen för revisorer och rådgivare. Detta innebär t ex att min verksamhet blir kvalitetskontrollerad vart 5:e år av FARSRS med krav på löpande vidareutbildning.

Jag är medlem i SRF och är auktoriserad redovisningskonsult.

Jag är en liten revisionsbyrå med den lilla byråns personliga engagemang.

Kundkretsen består endast av företag och jag arbetar lokalt i Stockholm.

Välkommen till mig!


 
Nya regler om redovisning av pågående arbete
Läs mer här!

Viktigt under året

Viktiga datum 2018

Viktiga datum 2018

Belopp och procent 2018

Belopp och procent 2018

Föreslagna nya regler för beskattning av delägare i fåmansföretag

Läs mer här

Aktuellt

FARs Allmänna villkor om rådgiviningstjänster

Läs mer här

FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Läs mer här

Skatteförändringar vid årsskiftet

läs mer i Nyhetsbrev nr 3-4 2017

Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!

Ändring av årsredovisningslagen inför 2016 och info om hur revisionsberättelsen påverkas av nya ställningstaganden

Vårt Nyhetsbrev Banker nr 2 2015 hjälper dig reda ut vad som gäller